Mobirise


Kalite

Tasarımlarımızın güvenilirliği, uluslararası kuruluşlar tarafından verilen sertifikalarla onaylanmaktadır. Ortam şartlarına ve istenilen kapasiteye uygun, sektördeki 30 yıllık tecrübesi ile CE Avrupa direktiflerine uygun olarak ISO 9001:2008 belgeli fabrikamızda klimalarımız imalat esnasinda tüm testleri yapıldıktan sonra, ayrıca ağır fabrika çalışma şartlarında da çalıştırılarak performans ve dayanıklılığı test edilerek teslim edilmektedir.


KERİM SOĞUTMA kalite kontrol bölümü tarafından, standartlar gereği olarak yapılması gereken tüm kontrol işlemleri tamamlanmadan hiçbir ürünün sevk işlemine onay verilmemektedir. Ürünlerimiz ile ilgili olarak gerçekleştirilen tüm muayene, test ve ölçüm işlemlerinin sonuçları, istenilen ürün standartlarına uygunluk ve müşteri memnuniyeti esas alınarak değerlendirilmekte ve sevk onayı verilmektedir.


Kalite kontrol bölümümüzde kullanılan tüm muayene, test ve ölçüm cihazlarımız kalibrasyon sertifikalı olup, kalibrasyon işlemleri ulusal ve uluslararası yeterliliğe sahip Dış Kalibrasyon Laboratuarları tarafından ve periyodik olarak yaptırılmaktadır.


Firmamızın Kalite Felsefesi;


Müşteri ve Çalışan memnuniyetini sağlamak temel hedefleri doğrultusunda, Ulusal ve Uluslararası ürün ve kalite standartlarına uygun üretimi sürekli olarak gerçekleştirerek, tüm faaliyetlerde birlikte ve ortak çalışmayı, sürekli iyileştirme ve sürekli gelişmeyi sağlayabilmektir.


Firmamızı İnsan Kaynakları Politikası;


- Çalışanlarımızın gurur duyacağı ve yürekten bağlı olacağı bir şirket olmak.


- Çalışanlarımızın KERİM SOĞUTMA'da politika ve kültürel geçmişlerinden bağımsız olarak, bilgi ve becerilerine göre katılımcı olmak, öğrenmek, gelişmek ve ilerleme kaydetmek için fırsat bulmalarını sağlamak.


- Başarıdan ve dostluktan, dengeli kişisel ve profesyonel yaşamdan tatmin olarak, işimiz için çaba sarf ederken keyif alarak çalışma düzeni kurmak.


 Gelecekte olmasını istediğimiz KERİM SOĞUTMA için varolan temeller üzerine katkıda bulunmak.


Teşvik ederek ödüllendirmek.


Şirketimizin gelenek ve kültürünü en iyi şekilde sürdürmek olarak belirlenmektedir.